fitxa de l'element

Travelling by Plane

Crèdits

Mª Dolors Camats
Autoria
Mª Dolors Camats
Natàlia Maldonado
Catalogació

Data

10 de febrer de 2011

ANG [7]

ESO.1 [5] ESO.2 [2]

Comunicació escrita Comunicació oral Gestió d'informació

Resum

In this unit students can practice their language skills in two different context and at two different levels.
Students can also develop their digital skills as they have to search for information on the Internet to plan a trip.
There is a self assessment activty at the end of the unit.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

219

Materials de l'element