fitxa de l'element

The Olympic Games

Crèdits

Mª Dolors Camats
Autoria
Mª Dolors Camats
Natàlia Maldonado
Catalogació

Data

10 de febrer de 2011

ANG [7]

ESO.1 [4] ESO.2 [3]

Comunicació escrita Comunicació oral

Resum

In this unit students can practice their language skills in two different contexts and at two different levels.
Students can also develop their digital skills as they have to search for information on the Internet.
There is a self assessment activity at the end of the unit.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
256

Materials de l'element