fitxa de l'element

Equilibrem el pes
Productes per equilibrar el que pesen

Crèdits

Jordi Payró
Autoria i catalogació

Data

4 de desembre de 2012

MAT [8]

EP.CM [8]

Eines TIC Treball en context

Resum

Activitat per realitzar en petit grup en la qual s’han de repartir una sèrie de productes d’alimentació entre dos cistells, perquè el pes quedi repartit a parts iguals.

Es proposa que quedin reflectits en paper la resposta i el procés que segueix el grup per resoldre l’activitat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

627

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat