fitxa de l'element

Equacions de 1r i de 2n Grau
Imatge de l'article

Crèdits

Victòria Oliu Subiranas
Autoria i catalogació

Data

8 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Matemàtiques de 3r d'ESO

MAT [6]

ESO.3 [6]

Resum

Seqüència d'activitats per treballar les equacions de primer i segon grau amb una incògnita a 3r d'ESO. Consisteix en activitats d'introducció amb vídeos i aplicacions interactives, activitats d'assoliment consistents en llistes d'exercicis i problemes que cada alumne pot treballar amb valors diferents (s'actualitzen les dades interactivament) i que es poden imprimir, i activitats d'aprofundiment que es poden triar entre dues propostes: una unitat Descartes interactiva o un dossier imprimible per treballar a la manera d'al-Khwarizmi, de Iolanda Guevara. La seqüència didàctica completa està disponible en pàgina web i també en paquet SCORM instal·lable en un curs Moodle.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

754