fitxa de l'element

Les plantes, es mouen?

Crèdits

Tomàs Padrosa & Marcel Costa
Autoria
Tomàs Padrosa & Marcel Costa
CDEC
Catalogació

Data

17 de març de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Avui toca verdura

CN [5]

ESO.1 [5]

Animacions i simulacions Comunicació escrita Comunicació oral Indagació i recerca Resolució de problemes

Resum

En connexió amb el context de la resta d’activitats de botànica, es planteja una pregunta sobre la reacció de les plantes davant dels canvis a l’ambient. A partir de la visualització de vídeos i animacions i de la interacció en petits grups, els alumnes responen a la pregunta plantejada i modelitzen la funció de relació contextualitzada en els vegetals.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

608

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat