fitxa de l'element

Cara o creu
Diagrama TAC

Crèdits

Jordi Payró
Autoria i catalogació

Data

4 de desembre de 2012

MAT [8]

EP.CI [8]

Eines TIC Jocs

Resum

En aquesta activitat es realitza un experiment aleatori a partir del qual es fan la recollida de dades, la representació gràfica en un diagrama de barres (manipulatiu, sobre paper i TAC) i l’anàlisi dels resultats obtinguts.
També es comparen els resultats obtinguts per diferents grups de la classe.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

400

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat