fitxa de l'element

Sistemes d'equacions lineals

Crèdits

Victòria Oliu Subiranas
Autoria i catalogació

Data

8 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Matemàtiques de 3r d'ESO

MAT [10]

ESO.3 [10]

Eines TIC

Resum

Seqüència d'activitats per treballar els sistemes d'equacions lineals amb dues incògnites a 3r d'ESO. S'introdueix la representació i resolució gràfica amb aplicacions GeoGebra interactives. Es presenten animacions amb exemples que l'alumnat podrà visualitzar tantes vegades com vulgui per repassar els mètodes de resolució algebraics. Es proposen llistes de sistemes i problemes que cada alumne/a pot treballar amb valors diferents (s'actualitzen les dades interactivament). Es proposa una unitat Descartes interactiva amb més exercicis i problemes per a l'alumnat més ràpid. La seqüència didàctica completa està disponible en pàgina web i també en paquet SCORM instal·lable en un curs Moodle.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

772