fitxa de l'element

Un fill amb fibrosi quística

Crèdits

Mariona Domènech &  Sílvia Lope
Autoria
Mariona Domènech & Sílvia Lope
Silvia Lope
Catalogació

Data

23 de març de 2011

CN [2] BG [3]

ESO.3 [2] ESO.4 [3]

Comunicació escrita Comunicació oral

Resum

L’activitat es desenvolupa en el context d’un cas real on es planteja un dilema. Es pretén que l’alumne es posicioni i que argumenti de manera informada i crítica la seva decisió. Es tracta d’aprofitar l’efecte motivador dels dilemes bioètics per aplicar coneixements genètics i es suggereix una plantilla d’anàlisi basada en els principis bàsics de bioètica que es recullen en l’informe Belmont (Febrer 1976; the Smithsonian Institution's Belmont Conference Center)elaborat per la Comissió Nacional per a la Protecció de Temes Humans de Recerca Biomèdica i ètica. (National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
548

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat