fitxa de l'element

La batalla dels becs
Evolució

Crèdits

Adaptació Batalla de los picos  de Judy Scotchmoor. http://www.nclark.net/Evolution, amb la col·laboració de Victòria Carbó (CESIRE- CDEC)
Autoria
Adaptació Batalla de los picos de Judy Scotchmoor. http://www.nclark.net/Evolution, amb la col·laboració de Victòria Carbó (CESIRE- CDEC)
Núria López
Catalogació

Data

24 de març de 2011
446

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat