fitxa de l'element

Es mullen o no es mullen?

Crèdits

Fina Guitart Adaptat a partir de Materials superhidròfobs. Nanoyou. http://nanoyou.eu/  http://nanoyou.eu/es/component/content/article/87-hands-on-activities/502-experiment-with-superhydrophobic-materials.html?directory=4&Itemid=4
Autoria
Fina Guitart Adaptat a partir de Materials superhidròfobs. Nanoyou. http://nanoyou.eu/ http://nanoyou.eu/es/component/content/article/87-hands-on-activities/502-experiment-with-superhydrophobic-materials.html?directory=4&Itemid=4
Silvia Lope
Catalogació

Data

24 de març de 2011

CN [5]

ESO.1 [5]

Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

L’activitat proposa als alumnes experimentar amb diversos materials i líquids per estudiar com interactuen i interpretar els resultats emprant els conceptes d’hidrofòbia, hidrofília i tensió superficial. Es relacionen les propietats dels materials més clàssics amb els nanotecnològics i s’inicia la interpretació de les propietats d’aquests materials en base al seu recobriment per nanopartícules.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

407

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat