fitxa de l'element

Què diferencia els col•loides de les solucions?

Crèdits

Fina Guitart, Idees extretes del projecte Nanoyou, http://nanoyou.eu/
Autoria
Fina Guitart, Idees extretes del projecte Nanoyou, http://nanoyou.eu/
Silvia Lope
Catalogació

Data

25 de març de 2011

CN [5]

ESO.1 [5]

Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

En aquesta activitat es proposa utilitzar un model de partícules per diferenciar els col•loides de les solucions. La tasca experimental consisteix en fer servir d’un laser per poder diferenciar els col•loides de les solucions. Es proposa construir/utilitzar un model de partícules per als col•loides i les solucions. Es comparen les propietats de col•loides d’origen natural amb un col•loide de nanopartícules d’or.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

439

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat