fitxa de l'element

L'expansió territorial i comercial catalana a la Baixa Edat Mitjana

Crèdits

Montserrat Richou i LLimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVUM), Universitat de Barcelona
Autoria
Montserrat Richou i LLimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVUM), Universitat de Barcelona
Montse Richou
Catalogació

Data

8 de març de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Atles català d’Abraham Jafuda Cresques
La Baixa Edat Mitjana
705