fitxa de l'element

Com és l'aigua?
Materia.jpeg

Crèdits

Anna Castillón
Autoria
Anna Castillón
Núria López
Catalogació

Data

8 de març de 2013

MEDI [5]

EP.CI [5]

Eines TIC Experimentació Fonts primàries Material manipulable Raonament i argumentació

Resum

Hem partit de l’estructura interna de l’aigua per arribar a les interaccions que provoquen canvis i donar d’aquesta manera una idea de la matèria, que ajudi a l’alumnat a fer evolucionar el seu model.

Adaptació de : “Activitats de ciències per a l’Educació infantil i primària”. Llicència d’estudis. Eulàlia Puig, Montserrat Padern, Ana Castillón i Teresa Calveras. http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/1977/index.htm

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
375

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat