fitxa de l'element

Transformacions en el pla

Crèdits

Victòria Oliu Subiranas
Autoria i catalogació

Data

8 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Matemàtiques de 3r d'ESO

MAT [1]

ESO.3 [1]

Eines TIC

Resum

Seqüència didàctica per treballar les transformacions en el pla a 3r d'ESO. Es proposen activitats amb GeoGebra d'exploració i de construcció. Després de les activitats d'exploració es plantegen un seguit de preguntes per raonar i respondre per escrit. Les activitats de construcció s'han preparat deixant visibles només les eines necessàries perquè l'alumnat pugui començar a treballar sense més explicacions. L'activitat final sobre les simetries d'un objecte es pot deixar per a l'alumnat més ràpid, i també es pot ampliar proposant l'estudi de les simetries d'altres figures com quadrats i polígons regulars. La seqüència didàctica completa està disponible en pàgina web i també en paquet SCORM instal·lable en un curs Moodle.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

422