fitxa de l'itinerari

El món clàssic: interactuem i coneguem
El món clàssic/ Autora: Montse Alsius a partir de mapes i cliparts d´ús lliure per a educació.

Crèdits

Montse Alsius
Autoria
Montse Alsius

Data

28 de març de 2014

CS [1]

ESO.1 [1]

Mapes i plànols Taules i gràfics

Resum

Itinerari que us ofereix la possibilitat de treballar les unitats del currículum de 1r d’ESO, corresponents al món clàssic, aplicant les TIC. Hi trobareu entre d’altres: activitats interactives, propostes de treballs cooperatius, i enllaços per a una cerca dirigida d’informació. Comprèn 10 seqüències didàctiques, 4 sobre l’Antiga Grècia, 5 de l’Antiga Roma i una webqüest . La webqüest està plantejada com una activitat de síntesi per consolidar i ampliar els continguts treballats a partir dels 9 elements esmentats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
Heu votat
635

Materials de l'itinerari

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat

Elements de l'itinerari