fitxa de l'element

Simulacions de l'Atzar

Crèdits

Victòria Oliu Subiranas
Autoria i catalogació

Data

19 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Matemàtiques de 3r d'ESO

MAT [4]

ESO.3 [4]

Eines TIC

Resum

En aquesta seqüència didàctica es treballen quatre experiències aleatòries amb simulacions, cada una d'elles amb la seva proposta d'activitats d'observació i reflexió: llançament d'un dau perfecte, d'un dau trucat, l'agulla de Buffon i el problema de les tres portes. En aquestes experiències es comprova la llei dels grans nombres, la variabilitat dels resultats en sèries curtes de repeticions i s'estimen probabilitats complexes a partir de la freqüència relativa. Amb el problema de les tres portes s'introdueix el càlcul de probabilitats usant un diagrama d'arbre i la probabilitat condicionada. Seqüència adreçada a l'alumnat de 3r d'ESO. La proposta està disponible en pàgina web i també en paquet SCORM instal·lable en un curs Moodle.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
530