fitxa de l'element

Vida quotidiana a la ciutat baixmedieval
Dona filant. Eve spinning, des del Hunterian Saltiri, Anglès, ca 1170

Crèdits

Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona.
Autoria
Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona.
Montse Richou
Catalogació

Data

16 de juny de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Atles català d’Abraham Jafuda Cresques
La Baixa Edat Mitjana
588