fitxa de l'element

Popular person project

Crèdits

Dolors Permanyer
Autoria i catalogació

Data

11 de desembre de 2012

ANG [4]

ESO.3 [4]

Comunicació escrita Comunicació oral Exercitació lingüística Gestió d'informació

Resum

In this unit, students will learn how to write a biography. They will read and listen to different texts and they will choose a popular person and write his/her biography. They will also present it orally in front of the group.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

162

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat