fitxa de l'element

Avalots i revoltes urbanes a la Baixa Edat Mitjana
Carrer de la Sinagoga. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.es Foto de Laura Borràs

Crèdits

Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona
Autoria
Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona
Montse Richou
Catalogació

Data

2 de juny de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Atles català d’Abraham Jafuda Cresques
La Baixa Edat Mitjana
588