fitxa de l'element

El portafolis de l'alumnat
http://evaluarte.files.wordpress.com/2010/02/portafolios1.jpg

Crèdits

Yolanda Sediles, Laura Farró i Anna Roca
Autoria
Yolanda Sediles, Laura Farró i Anna Roca
Francina Martí Cartes
Catalogació

Data

20 de març de 2015

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Crear, narrar i interpretar
Crear, narrar i interpretar

CAT [6]

ESO.1 [6]

Resum

Eina d’autoavaluació i de reflexió sobre el procés d’aprenentatge. Es tracta de recopilar aquells documents significatius que evidenciïn els progressos adquirits, davant d’un mateix i davant d’altres persones (avaluadors externs).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
472