fitxa de l'element

Com ho han fet els éssers vius per canviar al llarg del temps?

Crèdits

Teresa Calveras
Autoria
Teresa Calveras
Núria López
Catalogació

Data

23 de maig de 2011

MEDI [4]

EP.CM [4]

Comunicació escrita Comunicació oral Jocs Resolució de problemes

Resum

Activitat didàctica encaminada apropar l’alumnat del cicle mitjà o superior als canvis evolutius.
A partir de diverses preguntes que es fan els nenes i les nenes es realitzen activitats de diferents característiques (observació de l’entorn, jocs, classificacions, representacions), encaminades a trobar les respostes a les preguntes plantejades

Adaptació de : “Activitats de ciències per a l’Educació infantil i primària”. Llicència d’estudis. Eulàlia Puig, Montserrat Padern, Ana Castillón i Teresa Calveras. http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/1977/index.htm

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

479

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat