fitxa de l'element

La pagesia catalana a la Baixa Edat Mitjana
Foto de José Alberto Bermúdez

Crèdits

Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona
Autoria
Montserrat Richou i Llimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona
Montse Richou
Catalogació

Data

8 de març de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Atles català d’Abraham Jafuda Cresques
La Baixa Edat Mitjana
658

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat