fitxa de l'element

Reforma
plano d'un pis

Crèdits

Maria Rosa Latorre
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el nom de l'itinerari
La Mesura

MAT [12]

ESO.1 [12]

Eines TIC

Resum

Aquesta activitat està subdividida en tres subbloc. En el primer s’ha de buscar un terreny adient, amb el que l’alumnat ha de fer càlculs amb mesures agràries. En el segon, s’inicia el procés de construcció i per tant es treballen mesures de superfície i volum. En el darrer bloc s’haurà de veure el cost de pintar la casa, tenint en compte les diferents característiques que apareixen en els pots de pintura.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

298

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat