fitxa de l'element

L'argent viu

Crèdits

Eulàlia Puig
Autoria
Eulàlia Puig
Núria López
Catalogació

Data

29 de juny de 2011

MEDI [3]

EP.CS [3]

Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Fonts primàries Resolució de problemes

Resum

L’argent viu o mercuri, és un material molt curiós. En aquest element treballem les se seves propietats, estructura, utilitats, al mateix temps que s’amplia i consolida el model de matèria.

Adaptació de : “Activitats de ciències per a l’Educació infantil i primària”. Llicència d’estudis. Eulàlia Puig, Montserrat Padern, Ana Castillón i Teresa Calveras. http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/1977/index.htm

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
197

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat