fitxa de l'element

Unitats de longitud. Ús del peu de rei.
Peu de rei

Crèdits

Emilio Setién, Irene Mora
Autoria
Emilio Setién, Irene Mora
Irene Mora
Catalogació

Data

16 de novembre de 2011

MAT [1] TEC [1]

ESO.1 [2]

Material manipulable Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. Matemàtiques. 1r ESO. Es tracta d’introduir les unitats de longitud a partir d’un exercici pràctic consistent en mesurar objectes propers a l'alumnat (un tap de bolígraf, una moneda,...) fent servir el peu de rei. El professor o professora facilitarà a cada parella un peu de rei dels que ben segur disposa el departament de tecnologies, perquè comencin mesurant alguns objectes i realitzant els primers canvis d’unitats. L’activitat continua amb diversos exercicis més sistemàtics (convé també que l’alumnat adquireixi destresa en aquest tipus de càlculs) i uns altres més competencials, sobre unitats de longitud i les seves relacions. S’aprofitarà aquest context per treballar també les operacions amb decimals.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

659

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat