fitxa de l'element

La societat de l'Edat Moderna
Piràmide social de l'Edat Moderna

Crèdits

Montserrat Alsius
Autoria
Montserrat Alsius

Data

6 de maig de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge del trivial de l'Edat Moderna
L'Edat Moderna: traiem-ne l'entrellat

CS [2]

ESO.2 [2]

Comunicació oral Eines TIC

Resum

Activitats per conèixer els principals grups socials i l’estructura i organització de la societat a l’Edat Moderna. S’inicien amb la lectura individual d’un breu text introductori i la resolució d’un quadern digital interactiu per a aprendre’n els conceptes bàsics. Després, primer per parelles i després en grups de quatre, resoldran les preguntes plantejades en una cacera del tresor. Les primeres activitats són més descriptives i en les últimes es treballa més el raonament i l’argumentació.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
1305

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat