fitxa de l'element

Múltiples i divisors
Múltiples i divisors sobre la recta numèrica

Crèdits

Joan Fernández Urbano
Autoria
Joan Fernández Urbano
Joan Fernández
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat per mitjà d’applets de GeoGebra es treballen els conceptes de divisor, múltiple, divisors i múltiples comuns i màxim comú divisor i mínim comú múltiple i les seves respectives propietats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

295