fitxa de l'element

L'Imperi Hispànic del segle XVI
Carles I i Felip II

Crèdits

Montserrat Alsius
Autoria
Montserrat Alsius

Data

16 de maig de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge del trivial de l'Edat Moderna
L'Edat Moderna: traiem-ne l'entrellat

CS [2]

ESO.2 [2]

Comunicació oral Eines TIC Imatge, so i vídeo

Resum

Unitat didàctica per conèixer les principals característiques de l’Imperi hispànic al segle XVI. La primera part d’activitats són d’introducció i les hauran de fer individualment, i consisteixen en observar un video i unes diapositives, llegir dos textos breus i resoldre un qüestionari. En la segona part, en grup, han de buscar informació, presentar-la en diapositives i explicar-la a la resta de la classe.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
651

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat