fitxa de l'element

Políedres amb làmines de plàstic transparent i cinta adhesiva
Políedres amb plàstic transparent

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

24 de gener de 2012
552

Materials de l'element

Documents per al professorat