fitxa de l'itinerari

L'Edat Moderna: traiem-ne l'entrellat
Imatge del trivial de l'Edat Moderna

Crèdits

Montserrat Alsius Serra
Autoria i catalogació

Data

16 de maig de 2013

CS [6]

ESO.2 [6]

Fonts primàries Mapes i plànols Taules i gràfics

Resum

Itinerari que us ofereix la possibilitat de treballar les unitats del currículum de 2n d’ESO, corresponents a l’Edat Moderna, aplicant les TIC. Ofereix recursos per a cadascuna d’aquestes unitats per dur-les a terme utilitzant l’ordinador. Hi trobareu entre d’altres: activitats interactives, propostes de treballs cooperatius, i enllaços per a una cerca dirigida d’informació. Comprèn 16 seqüències didàctiques i una activitat final de síntesi per repassar i consolidar els continguts treballats .

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons