fitxa de l'element

Interpretació de gràfiques en coordenades cartesianes
Autor desconegut

Crèdits

Àlex Sayós
Autoria i catalogació

Data

9 de novembre de 2011

MAT [1]

ESO.2 [1]

Treball en context

Resum

Aquest element consta de quatre activitats en què es pretén que l'alumnat aprengui a interpretar coordenades cartesianes de punts del pla en les quatre situacions quotidianes donades.
Les activitats augmenten de dificultat progressivament.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

431

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat