fitxa de l'element

Avenços científics i tècnics de l'Edat Moderna
Retrat de Galileu Galilei. Autor: Giusto Sustermans 1636. Domini públic

Crèdits

Glòria Garcia Vallecillos
Autoria i catalogació

Data

18 de maig de 2015

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge del trivial de l'Edat Moderna
L'Edat Moderna: traiem-ne l'entrellat

TEC [1] CS [1]

ESO.1 [1] ESO.2 [1]

Eines TIC Fonts primàries Taules i gràfics

Resum

La proposta se centra en la creació i disseny d’una línia temporal virtual en la plataforma Dipity. L’alumnat, treballant en grups cooperatius, ha de crear una línia temporal basada en els científics més importants de l’època i els seus descobriments. Han d’introduir la data de naixement i mort, quina és la seva aportació a la ciència, una fotografia del personatge, la localització d’on va néixer, un enllaç a una web que mostri la seva biografia i un vídeo de youtube. Després se’ls demana cercar informació sobre els invents tècnics més rellevants de l’època.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
1555