fitxa de l'element

Humanisme i Renaixement
Home de Vitruvi. Leonardo da Vinci vers el 1490. Galeria de l'Acadèmia de Venècia.  Domini públic

Crèdits

Glòria Garcia Vallecillos
Autoria i catalogació

Data

4 de novembre de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge del trivial de l'Edat Moderna
L'Edat Moderna: traiem-ne l'entrellat

CS [1]

ESO.2 [1]

Comunicació oral Eines TIC Fonts primàries Taules i gràfics

Resum

La proposta se centra en el desenvolupament d’una webquest. Després d’haver donat resposta a unes preguntes introductòries sobre l’Humanisme, els/les alumnes s’han d’organitzar en equips de treball per desenvolupar les tasques proposades. Concretament es tracta de crear presentacions de diapositives sobre diversos continguts on es mostri informació textual i imatges. Aquestes seran presentades en una exposició oral.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
661

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat