fitxa de l'element

Paisatges d'Espanya i Catalunya
Mapa físic d'Espanya. Autor: Enrique Alonso (mapes interactius).

Crèdits

Glòria Garcia Vallecillos, TV3, La Vanguardia (article sobre les riuades a Catalunya del 9 de novembre de 1982), Enrique Alonso (creador de Mapes Flash Interactius)
Autoria
Glòria Garcia Vallecillos, TV3, La Vanguardia (article sobre les riuades a Catalunya del 9 de novembre de 1982), Enrique Alonso (creador de Mapes Flash Interactius)

Data

12 de novembre de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge satèl·lit costa catalana
Viatge virtual pel món
1238

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat