fitxa de l'element

Taller de geometria
Eines de dibuix

Crèdits

Autor de l'element: Bernat Ancochea. Autor dels applets amb geogebra: Daniel Mentrard
Autoria
Autor de l'element: Bernat Ancochea. Autor dels applets amb geogebra: Daniel Mentrard
Bernat Ancochea
Catalogació

Data

4 de març de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'element
Espai i forma
425