fitxa de l'element

Activitat basada en el vídeo: Universo matemático: La geometria se hace arte
Mosaics

Crèdits

Josep Lluís Cañadilla
Autoria i catalogació

Data

14 de febrer de 2012

MAT [1]

ESO.3 [1]

Imatge, so i vídeo

Resum

En aquesta activitat proposem a l'alumne la visualització d'un vídeo sobre els moviments en el pla, continguts treballats prèviament a classe. Un cop visualitzat el vídeo l'alumne ha de contestar onze preguntes sobre el que s'ha dit i vist al vídeo.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

213