fitxa de l'element

La circumferència i el cercle
Captures de les 3 activitats

Crèdits

Enric Brasó i Campderrós
Autoria
Enric Brasó i Campderrós
Enric Brasó
Catalogació

Data

4 d'octubre de 2013

MAT [6]

ESO.1 [4] ESO.2 [2]

Eines TIC

Resum

En aquest element trobareu una construcció de GeoGebra per mesurar la longitud de diferents circumferències. Amb aquestes mesures es calcula el quocient entre la longitud de la circumferència i el seu diàmetre per introduir el número pi.

A la segona construcció es descompon el cercle en sectors circulars que recol·locats s'aproximen a un rectangle de base la longitud de la circumferència i altura el radi, permetent així deduir la fórmula de la superfície del cercle.

Es conclou amb un puzle retallable que demostra que la superfície d'un dodecàgon regular inscrit en un cercle és tres vegades el quadrat del radi.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

530