fitxa de l'element

Els sistemes democràtics
Lleó del Congrés dels diputats. Madrid

Crèdits

Montserrat Richou i LLimona
Autoria
Montserrat Richou i LLimona
Montse Richou
Catalogació

Data

11 de març de 2019

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Palau de la Generalitat. Autor: Jan Harenburg. CC BY 3.0
Fem política

CS [3]

ESO.3 [2] ESO.4 [1]

Comunicació oral Eines TIC Gestió d'informació

Resum

Amb aquesta proposta didàctica, l’alumnat treballarà els fonaments del sistema democràtic, identificarà els països europeus segons siguin monarquies parlamentàries o repúbliques i comentarà una notícia periodística.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
349