fitxa de l'element

El cafè per a tothom
El Monumento a la Constitución de 1978 de Madrid. Autor: Miguel Ángel Ruiz-Larrea. CC BY-SA 3.0

Crèdits

Montserrat Richou i LLimona
Autoria
Montserrat Richou i LLimona
Montse Richou
Catalogació

Data

11 de març de 2019

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Palau de la Generalitat. Autor: Jan Harenburg. CC BY 3.0
Fem política

CS [2]

ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Mapes i plànols Taules i gràfics

Resum

Amb aquesta proposta didàctica, l’alumnat repassarà les comunitats autònomes espanyoles, elaborarà un eix cronològic amb les dades més importants de la formació de l’Estat de les Autonomies i visionarà el capítol Història del cafè (“para todos”) del programa 30 minuts emès per TV3 el 18 de setembre de 2011.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
344

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat