fitxa de l'element

La Unió Europea
Edificis de la Unió Europea, Brussel·les, Bèlgica. autor: Pepe Torres

Crèdits

Montserrat Richou i LLimona
Autoria
Montserrat Richou i LLimona
Montse Richou
Catalogació

Data

2 de març de 2015

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Palau de la Generalitat. Autor: Jan Harenburg. CC BY 3.0
Fem política
432

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat