fitxa de l'element

I nosaltres què fem?
Foto de Paul Bangs

Crèdits

Montserrat Richou i LLimona
Autoria
Montserrat Richou i LLimona
Montse Richou
Catalogació

Data

18 de setembre de 2015

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Palau de la Generalitat. Autor: Jan Harenburg. CC BY 3.0
Fem política
163