fitxa de l'element

Representar gràficament el moviment

Crèdits

Adaptada de "Moviments i gràfics de posició amb sensors Multilab", A. Aparició i MT. Lozano (2005) (web CDEC), Silvia Lope i Fina Guitart
Autoria
Adaptada de "Moviments i gràfics de posició amb sensors Multilab", A. Aparició i MT. Lozano (2005) (web CDEC), Silvia Lope i Fina Guitart
Silvia Lope
Catalogació

Data

20 de febrer de 2012
235

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat