fitxa de l'element

Generem Electricitat

Crèdits

Francesc M. Ortiz i Becerra, Elvira Sanahuja i Rosell
Autoria
Francesc M. Ortiz i Becerra, Elvira Sanahuja i Rosell
Francesc Ortíz
Catalogació

Data

21 de novembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


ABP i Moodle

TEC [3]

ESO.2 [3]

Maquetes i construccions Treball en context

Resum

Tecnologies. 2n ESO. L'activitat consisteix en fer un estudi de les diferents centrals elèctriques, el seu funcionament, avantatges, desavantatges i impacte ambiental. Per, posteriorment, construir un dels tipus de generador.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

286