fitxa de l'element

Reproducció dels organismes. Avantatges i inconvenients de la reproducció sexual i asexual i de la fecundació externa i interna.

Crèdits

Mª Roser Nebot, Silvia Lope amb la col·laboració d'Elena Gayán
Autoria
Mª Roser Nebot, Silvia Lope amb la col·laboració d'Elena Gayán
Silvia Lope
Catalogació

Data

28 de març de 2012

CN [2]

ESO.2 [2]

Comunicació escrita Comunicació oral Resolució de problemes

Resum

La proposta tracta de guiar a l’alumnat, a partir del visionat de vídeos i les respostes a diferents preguntes, a justificar els avantatges i inconvenients de la reproducció sexual i l’asexual en els organismes,
Després les activitats es centren en la reproducció dels animals i en especial en les característiques, avantatges i inconvenients de la fecundació externa i interna. També es treballa la diferència entre espècies unisexuals i hermafrodites. S’acaba amb unes activitats sobre la reproducció dels vegetals.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

723

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat