fitxa de l'element

Paràboles a l'atzar
Paràboles a l'atzar

Crèdits

Pep Bujosa
Autoria i catalogació

Data

22 d'abril de 2015

MAT [2]

ESO.4 [2]

Eines TIC

Resum

Suposem que ja s'han treballat les funcions quadràtiques i que es coneix com varia la gràfica d'una paràbola quan canviem els valors dels seus coeficients. En aquest moment ens podem plantejar la manera de trobar l'expressió algebraica d'una funció quadràtica que s'ajusti a uns punts donats prèviament. Aquests punts pertanyen a la gràfica d'una funció quadràtica que prèviament el GeoGebra ha calculat i entre aquests punts sempre hi haurà el vèrtex.

L'alumnat haurà d'aplicar els seus coneixements sobre aquest tipus de funcions fins aconseguir que la gràfica passi pels punts inicials.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

161