fitxa de l'element

Els 7 frisos
El cartell frisos

Crèdits

Enric Brasó
Autoria i catalogació

Data

5 de maig de 2012

MAT [2]

ESO.3 [2]

Eines TIC Material manipulable

Resum

L'activitat proposada consisteix en l'elaboració de cartells amb els 7 tipus de frisos atenent a les isometries que contenen.
A la pàgina web de MATEMÀTIQUES VISUALS hi ha diferents recursos per introduir, exposar o consolidar els conceptes (translació, gir, les diferents simetries els frisos).
Hi trobareu, animacions, imatges, fulls d'exercicis, una construcció de GeoGebra, el guió per realitzar el cartell i enllaços.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

588