fitxa de l'element

El telescopi

Crèdits

Octavi Casellas i Gispert
Autoria
Octavi Casellas i Gispert
CDEC
Catalogació

Data

17 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La Terra i el Sistema Solar

CN [2]

ESO.1 [2]

Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

En aquesta activitat s’ensenya a l’alumnat un telescopi, les seves parts i com s’ha de cercar i enfocar. En la sessió està prevista la observació diürna d’un objecte llunyà i de la projecció del Sol per observar-ne les taques. Aquesta activitat seria una de les sessions prèvies necessàries per a la realització d’una observació nocturna.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

401

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat