fitxa de l'element

Sentits i instruments

Crèdits

Ma. Tura Puigvert Masó
Autoria
Ma. Tura Puigvert Masó
CDEC
Catalogació

Data

23 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La mesura

CN [6]

ESO.1 [6]

Fonts primàries Indagació i recerca Representacions i models

Resum

Activitat d’introducció per fer reflexionar sobre les limitacions dels sentits corporals, l’ús correcte del llenguatge i la necessitat d’utilitzar instruments de mesura.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

442

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat