fitxa de l'element

Me'n sobren o me'n falten?
Una balança

Crèdits

Consol Anguila
Autoria i catalogació

Data

19 de desembre de 2010
184