fitxa de l'element

Una plantació original
Nonmbres triangulars

Crèdits

Consol Anguila
Autoria
Consol Anguila
Consol Anguila
Catalogació

Data

21 de desembre de 2010
131